Directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning - Bonaire

Functie omschrijving

Enkele verantwoordelijkheden van de Directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning:

Levert als lid van het directieteam een bijdrage aan de integrale sturing van de gehele organisatie:

 • Levert een bijdrage aan het formuleren van de strategische doelstellingen, het strategische beleid en de integrale bedrijfsvoering van het openbaar lichaam;
 • Levert een bijdrage aan en adviseert het bestuurscollege (BC) over integrale kwesties, politiek-bestuurlijk gevoelige zaken, interventiemogelijkheden en fungeert als klankbord

Treedt op als adviseur van de desbetreffende portefeuillehouder c.q. het BC over de vorming dan wel realisatie van het te voeren strategisch beleid:

 • Adviseert het BC c.q. de verantwoordelijk gedeputeerde over in te nemen standpunten met betrekking tot strategische beleidsbeslissingen die het beleidsterrein van de directie betreffen, dan wel raakvlak hebben hiermee;
 • Draagt zorg voor een adequate ondersteuning van het BC c.q.portefeuillehouder van het taakgebied van de directie;

Geeft integrale sturing aan de directie:

 • Geeft sturing aan de ontwikkeling en vernieuwing van de directie;
 • Stelt het (meerjaren) strategisch beleids- en beheersplan vast, draagt zorg voor de uitvoering ervan en rapporteert hierover;

Externe vertegenwoordiging van de eigen directie:

 • Treedt, met toestemming van het BC, namens het openbaar lichaam op als woordvoerder, bemiddelaar of gemandateerd onderhandelaar in uiteenlopende (inter)nationale gremia waar politiek-maatschappelijk gevoelige onderwerpen aan de orde zijn;
 • Draagt bestuurlijke standpunten uit en verdedigt deze.

Functie eisen

 • Relevante academische opleiding;
 • Minimaal 5 jaar als eindverantwoordelijk manager geopereerd;
 • Affiniteit met de Bonairiaanse samenleving;
 • Kent het ambtelijk en bestuurlijk werkveld als geen ander en weet zich daar effectief in te bewegen;
 • Brede kennis van en ervaring binnen het werkveld van de directie, waarbij inzicht in sociale, financieel economische, technische, juridische of politiek bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkveld is vereist;
 • Ruime ervaring met veranderings- en reorganisatietrajecten binnen overheidsorganisaties;
 • Capaciteit om in samenwerking met de afdelingshoofden en de andere directies de goede keuze te kunnen maken voor de verdere ontwikkeling van de organisatie van het openbaar lichaam Bonaire;
 • Ervaring op het toegewezen werkterrein;
 • Ruime ervaring om binnen een politiek-bestuurlijke context effectief te kunnen opereren;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van directiebeleid, nieuwe ideeën concepten waarvoor een multidisciplinaire oriëntatie is vereist;
 • Vaardigheid in het onderhandelen met verschillende overlegpartners waarbij een diversiteit aan(tegenstrijdige) politieke, bestuurlijke, economische en commerciële belangen een belangrijke rol kunnen spelen.

Publicatiedatum

11.05.2021

Contactpersoon

Quirine Lisman

Balance Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.