HR Adviseur Bonaire

Functie omschrijving

De HR Adviseur:

 • Inventariseert en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het betreffende beleidsterrein, beoordeelt relevante onderzoeken en beoordeelt het belang ervan voor het beleidsterrein;
 • Vertaalt (ei)landelijk en regionaal beleid naar beleid voor de dienst en toetst deze beleidsideeën op hun waarde voor de eigen beleidsvorming;
 • Signaleert spanningen en discrepanties tussen centraal beleid en dienst- en/of afdelingsbeleid en anticipeert hierop in samenwerking met het management;
 • Neemt deel aan overleg met (ei)landelijke en regionale vertegenwoordigers van departementen, diensten, overheden en bedrijfsleven over de afstemming van beleidsimplementatie;
 • Vertaalt vastgesteld beleid naar regelgeving, richtlijnen en beheersinstrumenten;
 • Stelt toelichtingen op beleidswijzigingen en wijzigingen van regelgeving op en levert een bijdrage aan de implementatie van nieuw beleid en regelgeving;
 • Leidt projecten op het eigen vakgebied of neemt deel aan (grotere) beleidsprojecten en zorgt daarbij voor afstemming met en integratie van verschillende beleidsvelden;
 • Draagt zorg voor planning, coördinatie en rapportage van het project en bewaakt de voortgang, financiën, kwaliteit en lost problemen op;
 • Adviseert het management over de uitvoering van het organisatiebeleid;
 • Inventariseert de wensen en verwachtingen van personeelsleden en informeert over de interpretatie en toepassing van organisatorische kaders;

Functie eisen

 • Bachelor of Master's op het gebied van Organisatiekunde;
 • 6 jaar ervaing in een soortgelijke functie.
 • Brede kennis van organisatiekunde en van aanpalende beleidsterreinen;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en beleidskaders op organisatiegebied;
 • Kennis van bedrijfseconomische en bedrijfsvoeringaspecten;
 • Inzicht in de maatschappelijke context op het beleidsterrein;
 • Inzicht in het functioneren van het eilandelijk bestuur, het openbaar lichaam Bonaire en de organisatie van de diensten en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen;
 • Inzicht in de politieke en maatschappelijke gevoeligheden;
 • Vaardigheid in het analyseren van (beleids)ontwikkelingen en het opstellen van beleidsnota's en adviezen en rapporten;
 • Vaardigheid in het vertalen van (ei)landelijke en regionale ontwikkelingen naar de situatie bij de diensten;

Publicatiedatum

10.12.2021

Contactpersoon

de Wind

Balance Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.