Sint Maarten

Vestigingshoofd vertegenwoordiging van Nederland op Sint Maarten

Open

Profiel

BETROUWBAAR – DAADKRACHTIG – FLEXIBEL

Functieomschrijving

Als vestigingshoofd en plaatsvervangend vertegenwoordiger ben je namens de Nederlandse regering verantwoordelijk voor het reguliere contact met de regering en andere instanties van Sint Maarten.

Je adviseert gevraagd en ongevraagd de Vertegenwoordiger, het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en andere departementen over relevante politieke, bestuurlijke, financieel-economische, juridische, maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen. Je bereidt overleg met betrokken autoriteiten voor over het (voorgenomen) beleid en voorziet de informatie en adviezen van handelingsperspectief. Een belangrijk deel van je werk is het onderhouden van een breed relatienetwerk, waarbinnen je informeert en ook instrueert over het Nederlandse beleid of beleidsvoornemens gericht op Sint Maarten. Tot dit netwerk behoren ook maatschappelijke organisaties en – lokale, regionale en internationale – niet-gouvernementele organisaties. In dit diverse krachtenveld heb je als vestigingshoofd de rol van boodschapper, adviseur en verbinder.

Je hebt de dagelijkse leiding over de vestiging. In dit kader maak en realiseer je (jaar)plannen en je leidt en motiveert de medewerkers, zowel op het terrein van het beleidswerk als van de bedrijfsvoering. Het team op Sint Maarten is maar klein

(5 medewerkers) en we verwachten dan ook dat je een teamspeler bent, en bereid bent een divers takenpakket uit te voeren, de handen uit de mouwen te steken en als achtervang van de collega’s te fungeren.

Daarnaast heb je als vestigingshoofd diverse andere werkzaamheden. Zo begeleid je Nederlandse bewindslieden, ambtelijke delegaties of anderen die Sint Maarten bezoeken en verzorg je de bijbehorende inhoudelijke briefings. De vestigingen hebben ook consulaire taken, zoals bezoeken aan in Nederland ingeschreven Nederlanders die in detentie zijn genomen. Ook ben je inzetbaar tijdens crisissituaties. Sint Maarten ligt binnen het orkaangebied. Op Sint Maarten kunnen het hele jaar door tropische stormen of zelfs orkanen voorkomen. Vooral dan wordt een beroep gedaan op de Vertegenwoordiging van Nederland en ben jij met het team van de Vertegenwoordiging het aanspreekpunt voor lokale en Nederlandse crisispartners en Nederlandse uitgezonden medewerkers. De Vertegenwoordiging heeft een belangrijke rol in de coördinatie van hulp en bijstand die door Europees Nederland geboden wordt, het vestigingshoofd speelt hierin een belangrijke rol en doet tijdens rampen en crisis een stap naar voren.

De Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die op Curaçao zijn standplaats heeft, is degene die jou aanstuurt. Je bent zijn plaatsvervanger op Sint Maarten. De Vertegenwoordiging opereert als een geheel, met ruimte voor accentverschillen die per eiland nodig zijn. Dat betekent dat de vestigingen onderling contact houden, met elkaar afstemmen, gedachten, plannen en reacties aan elkaar toetsen en elkaar helpen. Als vestigingshoofd heb je daarin een sturende en een voorbeeldrol. Omdat het in ieders belang is op hetzelfde informatieniveau te zitten, houd je ook je collega’s in Den Haag gevraagd en ongevraagd op de hoogte van de ontwikkelingen op Sint Maarten. Vanwege het tijdsverschil en de afstand hoort werken op ongebruikelijke tijden erbij, net als zo nu en dan een dienstreis binnen het Caribische gebied of naar Nederland.

Het DGKR is een jonge, dynamische en ambitieuze organisatie, die de schouders zet onder een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan uitdagingen. Het DGKR kent twee directeuren, een directeur Caribisch Nederland en een directeur Landen.

Organisatieonderdeel

De beleidsterreinen van het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. Het DGKR vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

Het DGKR adviseert en ondersteunt de bewindspersoon verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties. Er wordt veel met andere Departementen samengewerkt. Het DGKR vervult hierin een coördinerende en regisserende rol.

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) vervult een brugfunctie. De VNACS draagt bij aan de totstandkoming van Nederlands beleid door risico’s en kansen te signaleren, legt het beleid uit, informeert belanghebbenden en draagt waar mogelijk bij aan beleidsvorming- en uitvoering. De VNACS opereert geïnformeerd en in nauwe samenwerking met Den Haag. Daardoor is de VNACS in staat vragen die spelen in de Landen te beantwoorden en onderwerpen te verbinden aan de juiste departementen. De vertegenwoordiging handelt hierin proactief, met oog voor de beleidsprioriteiten die zijn gesteld.

De VNACS beschikt over relevante kennis en een netwerk waarmee zij zicht heeft op relevante politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en deze ook kan duiden. De VNACS onderhoudt dan ook een breed netwerk. Autoriteiten in de landen, maatschappelijke organisaties, sleutelspelers in het bedrijfsleven, toezichthouders en (internationale-) organisaties en (lokaal gedetacheerde medewerkers van) de Haagse vakdepartementen.

VNACS is als platformbouwer actief en zichtbaar in het bij elkaar brengen van relevante partijen binnen de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Op thema’s en op sectoren. De VNACS heeft een belangrijke rol en taak bij de totstandkoming en uitvoering v/h crisisbeheersingsplan, waarin de rolverdeling tussen actoren in de landen en Nederland worden vastgelegd in geval van crisis.

Bezoeken van bewindslieden en andere autoriteiten aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden voorbereid en begeleid vanuit de VNACS. Daarnaast voert de VNACS een aantal consulaire taken uit, faciliteert verkiezingen in Europees Nederland voor stemgerechtigden in de landen en zorgt zij voor de eerste opvang en doorverwijzing van Europese Nederlanders in nood.

De VNACS bestaat uit drie vestigingen in de Caribische landen van het koninkrijk en kent een bezetting van ongeveer 20 fte. Elk kantoor richt zich op het land waarin het gevestigd is. Voor de drie landen tezamen is één Vertegenwoordiger aangesteld, die vanuit Willemstad opereert en verantwoording aflegt aan de directeur Landen.

Functie eisen

Overige functievereisten:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in bestuurskunde of vergelijkbare studierichtin;
 • Je hebt een goede politieke, bestuurlijke en maatschappelijke antenne en hebt een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn;
 • Je kunt goed werken in crisisomstandigheden en bent mentaal weerbaar en stressbestendig;
 • Je bent een verbindende leidinggevende met oog voor de ontwikkeling van je medewerkers;
 • Je hebt kennis en ervaring in of met de Haagse departementale wereld;
 • Je hebt ervaring met strategische advisering en beleidsprocessen;
 • Je bent diplomatiek en kunt goed omgaan met interculturele verschillen
 • Bij voorkeur heb je kennis van het Caribisch deel van het Koninkrijk, in het bijzonder van de landen overzee. Ook ervaring met werken in een internationale context is een pre.
 • Minimaal 5 jaar leidinggevende en/of management ervaring in soortgelijke functie op een vergelijkbaar niveau
 • Stevige persoonlijkheid, jij schroomt niet om mensen aan te spreken op het gedrag.
 • Je bent flexibel. Dit is geen “9-5-baan”: ook in de avonden en weekenden zal regelmatig een beroep op jou worden gedaan.
 • Je weet een vertrouwensfunctie te vervullen; je bent duidelijk en betrouwbaar.
 • Je bent resultaatgericht en behoudt hierbij oog voor de mens.
 • Jij kan makkelijk schakelen tussen strategische en operationele niveau .
 • Je bent precies en brengt orde aan, je bent pragmatisch en praktisch ingesteld.
 • Je hebt humor, relativeringsvermogen en bent collegiaal.
 • Je bent stressbestendig en mentaal weerbaar.
 • Je bent opgewassen tegen crisissituaties en weet daarin binnen de daartoe vastgestelde structuren en ook onder grote druk, tot de juiste activiteiten, adviezen en besluiten te komen.
 • Jij en eventueel je gezin zijn zich bewust van de consequenties die het leven en werken in crisissituaties met zich meebrenge

Competenties

 • Leiderschap tonen
 • Op een goede wijze feedback kunnen geven en open staan om feedback te ontvangen
 • Analytisch denkvermogen hebben
 • Adviseren en luisteren
 • Goede netwerker
 • Samenwerken en verbinden
 • Coachen
 • Plannen en organiseren
 • Overtuigen en draagvlak vergaren.

Persoonskenmerken

 • Gestructureerd
 • Betrouwbaar
 • Stressbestendig
 • Professioneel
 • Oplossings- en resultaatgericht
 • Mondeling en schriftelijk communicatief vaardig
 • Initiatiefrijk
 • Flexibel
 • Behulpzaam en stimulerend

​​​​​​​Bijzonderheden

 • De plaats van het selectiegesprek is mede afhankelijk van de kandidaat. Eerste ronde is online.
 • De vestiging op Sint Maarten is klein en we hebben een gering vermogen om werkpieken op te vangen. Het is daarom minder wenselijk dat je minder dan vijf dagen werkt of ouderschapsverlof opneemt.
 • Sint Maarten ligt binnen het orkaangebied. Op Sint Maarten kunnen het hele jaar door tropische stormen of zelfs orkanen voorkomen. Kandidaten dienen zich bewust te zijn van dit risico en de rol die de Vertegenwoordiging speelt in tijden van rampen en crisis.
 • Vanwege het tijdsverschil zijn er niet altijd standaard kantoortijden en doen we met enige regelmaat, bijvoorbeeld bij bezoeken van delegaties, ook in de avonden en de weekenden een beroep op je. Voor deze functie zal je tevens een paar keer per jaar afreizen naar een van de andere Landen en/of Nederland.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
 • Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

* Voor sollicitanten uit de publieke sector in Europees Nederland geldt de CAO Rijk, is sprake van een detachering vanuit uw werkgever en geldt er tevens een uitzendregeling. De uitzending geschiedt op basis van drie jaar met een optie tot een verlenging tot maximaal vijf jaar.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen hun CV en Motivatiebrief tot uiterlijk 5 mei aanstaande aanleveren via de onderstaande sollicitatieknop. Voor vragen over de sollicitatieprocedure en vakinhoudelijk informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Gilly-Ann Crichlow via Crichlow@balancecaribbean.com

Locatie

Sint Maarten

Publicatiedatum

17.04.2024

Contactpersoon

Gilly-Ann Crichlow

Balance Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.